Fest for medalje-indtastere

Fest for medalje-indtastere

Der var medaljer med medaljer på hos Rigsarkivet i Aabenraa, da sidste punktum blev sat i projektet med at indtaste ansøgninger om modtagelse af en erindringsmedalje fra de slesvigske krige.

Medaljen blev indstiftet i 1876 og alle, der havde deltaget i mindst én af de to krige, kunne ansøge om at få den. Materialet består af 97.470 skemaer, hvor krigsdeltagerne udover navn, enhed m.m. også har oplyst, om de er blevet såret i krigen, om de har været på lasaret og om de har været krigsfanger.  Tilsammen giver oplysningerne et godt indblik i den enkelte soldats krigsdeltagelse.  

Ved arrangementet var der – udover kage –taler og oplæg. Bl.a. takkede crowdsourcing-koordinator Katrine Tovgaard-Olsendeltagerne for det store arbejde, der har gjort det muligt for nuværende og kommende generationer at komme tættere på deltagerne i de to krige. Takken gjaldt også de mange hyggelige tastecaféer på Rigsarkivets afdelinger – ogdeltagernes tålmodighed med indtastningsprogrammets børnesygdomme.

HansSchulz Hansen bød velkommen og Allan Vestergaard fortalte om baggrunden forprojektet. Indtaster Preben Clausen holdt oplæg om “Sit liv med crowdsourcing” og tilkendegav sin store glæde ved at tage del i tilgængeliggørelsen af Rigsarkivets samlinger gennem indtastning og affotografering på Rigsarkivet i Viborg.

TomBuk-Swienty rundede dagen af med sit forrygende foredrag: ‘Kunsten at interviewe de døde’, hvor han tog tilhørerne med ind i sit forfatterværksted og fortalte om sit arbejde med at gøre historien levende. Han berettede bl.a. om, hvor omfattende en proces det kan være at finde frem til autentisk kildemateriale, og “derfor er det så forfærdeligt smukt, at I har gjort det I har gjort”, sluttede han, anerkendende til indtasterne. 

Takket være de 427 indtastere eransøgningerne nu langt nemmere at gå til for alle – også for alle de mange, derikke kan læse den gotiske håndskrift som man brugte i Danmark indtil 1875 eller véd hvordan man søger og finder i de originale dokumenter.

Rigsarkivet

Lukket for kommentarer.