Arkiv 11. december 2018

Fest for medalje-indtastere

Der var medaljer med medaljer på hos Rigsarkivet i Aabenraa, da sidste punktum blev sat i projektet med at indtaste ansøgninger om modtagelse af en erindringsmedalje fra de slesvigske krige.

Medaljen blev indstiftet i 1876 og alle, der havde deltaget i mindst én af de to krige, kunne ansøge om at få den. Materialet består af 97.470 skemaer, hvor krigsdeltagerne udover navn, enhed m.m. også har oplyst, om de er blevet såret i krigen, om de har været på lasaret og om de har været krigsfanger.  Tilsammen giver oplysningerne et godt indblik i den enkelte soldats krigsdeltagelse.  

Læs mere

Fotografering nu på alle afdelinger i Rigsarkivet

I løbet af 2017 blev den frivillige digitalfotografering udbredt på alle Rigsarkivets afdelinger, det vil sige i Aabenraa, Viborg, Odense og København. Grupper af frivillige “fotografer” mødes og er fælles om at affotografere arkivalier og efterbehandle de digitale billeder af arkivalierne. De digitale billeder uploades efterfølgende på arkivalieronline og bliver dermed tilgængelige for alle med adgang til en internetforbindelse. De frivillige bestemmer selv, hvad der skal fotograferes. De modtager instruktion i, hvordan billederne skal tages, og Rigsarkivet stiller fornødent fotoudstyr til rådighed.

Læs mere