Arkiv 20. august 2018

Fotografering nu på alle afdelinger i Rigsarkivet

I løbet af 2017 blev den frivillige digitalfotografering udbredt på alle Rigsarkivets afdelinger, det vil sige i Aabenraa, Viborg, Odense og København. Grupper af frivillige “fotografer” mødes og er fælles om at affotografere arkivalier og efterbehandle de digitale billeder af arkivalierne. De digitale billeder uploades efterfølgende på arkivalieronline og bliver dermed tilgængelige for alle med adgang til en internetforbindelse. De frivillige bestemmer selv, hvad der skal fotograferes. De modtager instruktion i, hvordan billederne skal tages, og Rigsarkivet stiller fornødent fotoudstyr til rådighed.

Læs mere