Affotografering bringer historien tæt på

Affotografering bringer historien tæt på

Når frivillige affotograferer arkivernes dokumenter, giver det også et tættere forhold til historien. Det er ikke bare livløse dokumenter, men levende kilder, der bringer fortidens levede liv tæt på nutidens mennesker.

Siden 2014 har frivillige affotograferet dødsattester på Rigsarkivets afdelinger, først i Odense, senere også i Aabenraa, Viborg og København. Det er de frivillige selv, som bestemmer, hvilke arkivalier, de vil fotografere – inden for bestemmelser om tilgængelighed m.m.  Mange af de frivillige er slægtsforskere, der selv har været glade for at benytte arkivernes digitale tilbud, og fotoindsatsen ses bl.a. som en måde at ’betale tilbage på’, dvs. at gøre en indsats for at forbedre ressourcerne til gavn for andre. Der er mere end ti fotogrupper på Rigsarkivets fem adresser, og i 2018 blev der fotograferet lige over 1 million dokumenter.

Men fotoarbejdet giver også et indblik i samfundsforhold og bringer for længst afdøde menneskers skæbner frem i lyset. Fx har én af fotograferne bemærket, at selvmord tidligere ofte skete ved hængning ude på landet, mens man i byerne var mere tilbøjelige til at tage gas. Andre dødsattester har bragt ulykkestilfælde m.m. frem, som på den ene eller anden måde sætter udviklingen inden for teknologi, sikkerhed på jobbet eller lignende i relief. I Nordisk Arkivnyt 2018/4 har Katrine Tovgaard-Olsen og Philip Blüdnikow skrevet en lidt længere artikel om fotoarbejdet, som er det seneste skud på stammen af aktiviteter inden for borgerforskning og crowdsourcing.

Artiklen kan læses i pdf her: https://www.nordiskarkivportal.org/pdfviewer/?pdf=http://www.nordiskarkivportal.org/wp-content/uploads/2018/12/Arkivnyt_nr4-18.pdf

Rigsarkivet

Lukket for kommentarer.