Kategoriarkiv Nyhed

AfRigsarkivet

Borgerforskning.dk’s grundlægger er gået bort

Foto: Rikke Caroline Carlsen, Nationalmuseet

Fredag den 26. juli døde Charlotte S. H. Jensen pludseligt. Charlotte var et fyrtårn indenfor kulturarvssektoren, drevet af en passion for kulturarvens tilgængeliggørelse gennem digitalisering, brugerinddragelse og citizen science, som hun oversatte til borgerforskning.

Læs mere
AfRigsarkivet

Big data fra borgerforskning skal give ny viden om arvelige sygdomme

Foto: Tom Jersø.

Uden crowdsourcing og borgerforskning ville det være umuligt at sammenknytte data om fortidsdanskere gennem 200 år. Men det er præcis, hvad projektet Link Lives går ud på. Det vil kunne give oplysninger om livsforløb og slægtskabsforbindelser tilbage til 1787. Oplysningerne vil være til gavn for forskere med interesse i sygdomme og samfundsforhold, men naturligvis også for landets mange slægtsforskere.

Læs mere
AfRigsarkivet

Affotografering bringer historien tæt på

Når frivillige affotograferer arkivernes dokumenter, giver det også et tættere forhold til historien. Det er ikke bare livløse dokumenter, men levende kilder, der bringer fortidens levede liv tæt på nutidens mennesker.

Læs mere
AfRigsarkivet

Hvorfor nu en blog om crowdsourcing og borgerforskning og brugerinddragelse?

Allan Vestergård (arkivleder, Vejledning og Brugerinddragelse)og Katrine Tovgaard-Olsen (crowdsourcingkoordinator) er centrale medarbejdere i Rigsarkivets arbejde med borgerforskning.

Frivilligt arbejde på kulturarvsområdet er ikke noget nyt. Hverken på Rigsarkivet, på museer eller i mange andre sammenhænge – og det er heller ikke noget nyt, at der bliver ”sat strøm på”, og at digitale redskaber bruges for at fremme brugernes muligheder for at bidrage. Her på borgerforskning.dk vil Rigsarkivet følge trends, tendenser og nyheder inden for området.

Læs mere
AfRigsarkivet

Fest for medalje-indtastere

Der var medaljer med medaljer på hos Rigsarkivet i Aabenraa, da sidste punktum blev sat i projektet med at indtaste ansøgninger om modtagelse af en erindringsmedalje fra de slesvigske krige.

Medaljen blev indstiftet i 1876 og alle, der havde deltaget i mindst én af de to krige, kunne ansøge om at få den. Materialet består af 97.470 skemaer, hvor krigsdeltagerne udover navn, enhed m.m. også har oplyst, om de er blevet såret i krigen, om de har været på lasaret og om de har været krigsfanger.  Tilsammen giver oplysningerne et godt indblik i den enkelte soldats krigsdeltagelse.  

Læs mere
AfRigsarkivet

2018 i crowdsourcing – indtil videre

Det er navnligt det brugerinitierede og brugerstyrede projekt om dødsattester, der har påkaldt sig indtasternes opmærksomhed i 2018 – indtil videre. Der er tastet over 61.000 enheder, hvilket er utroligt flot gået.

Man kan læse mere om starten på dødsattestprojektet på Rigsarkivets website.