Fotografering nu på alle afdelinger i Rigsarkivet

I løbet af 2017 blev den frivillige digitalfotografering udbredt på alle Rigsarkivets afdelinger, det vil sige i Aabenraa, Viborg, Odense og København. Grupper af frivillige “fotografer” mødes og er fælles om at affotografere arkivalier og efterbehandle de digitale billeder af arkivalierne. De digitale billeder uploades efterfølgende på arkivalieronline og bliver dermed tilgængelige for alle med adgang til en internetforbindelse. De frivillige bestemmer selv, hvad der skal fotograferes. De modtager instruktion i, hvordan billederne skal tages, og Rigsarkivet stiller fornødent fotoudstyr til rådighed.

Læs mere

Første frivilligdag i Rigsarkivet

Den 27. oktober blev der for første gang afholdt Frivilligdag på Rigsarkivet. Frivilligdagen var en hyldest til de mange aktive brugere, der dagligt bidrager til at formidle og tilgængeliggøre Rigsarkivets samlinger, enten gennem fotografering af arkivalier, indtastning/korrekturlæsning, eller gennem frivillig vejledning på læsesalene. Læs mere