Digitaliseringsværksted for alle!

Digitaliseringsværksted for alle!

Superbrugerne er i gang med at digitalisere smalfilm og dias.
Foto: Kjeld Espersen

Forenings- og familiearkiver går tabt. Viden om bevaring og digitalisering er ikke eksisterende eller i bedste fald begrænset blandt hovedparten af de private personer og frivillige, som administrerer disse arkiver. For at imødekomme denne udfordring, fik Historie & Kunst og Københavns Stadsarkiv støtte fra Nordea-fonden til at starte et digitaliseringsværksted, hvor borgere og foreninger kunne komme og digitalisere deres egne analoge medier.

Af Jeppe Christensen

Hvordan fungerer værkstedet?

Værkstedet er nu en realitet. Engagerede borgere, Superbrugere, har opbygget det og siden september 2018 har værkstedet været åbent en dag om ugen for brugere. Brugerne får først en oplæring i at betjene maskinerne, derefter kan de gå i gang med deres eget materiale. Superbrugerne står både for oplæringen og hjælper også med lidt vejledning når borgere selv er i gang. Men det er efter princippet om hjælp til selvhjælp.

Superbrugernes rolle og motivation

Superbrugerne er drivkraften i værkstedet. De har lige siden starten været med til at tage beslutninger om indkøb af udstyr, udarbejdet vejledningsmateriale og en masse andre opgaver. De fleste har selv et større familiearkiv eller lokalhistorisk arkiv, som de er i gang med at digitalisere. Superbrugerne har som gulerod fri adgang til at bruge værkstedet alle ugens dage.

Hovedparten af Superbrugerne er seniorer og har en ret forskellig baggrund fra elektriker og pedel til ingeniør og arkitekt. Men de har det til fælles at de brænder for at bevare gamle billeder og film. Superbrugerne har opbygget et hyggeligt fællesskab, hvor der også er god plads humor. Den gode stemning smitter i høj grad af til de brugere som kommer jævnligt i værkstedet. Og er igen grobund for at der kommer nye Superbrugere til.

Hvad kommer brugerne med?

Det vi ser mest er ferie- og familiemotiver. Som arkivar håber jeg på at der også dukker et andet kulturhistorisk materiale op, som vi kunne tage ind i arkivets samling og hvem ved, måske kunne ende i Københavns Museums udstillinger.

Flytning

Selvom støtten fra Nordea-fonden er brugt og det makerspace – STORM20, som værkstedet var en del af, er lukket, så har det været vigtigt for Københavns Kommune at fortsætte det borgerrettede værksted. Derfor er vi flyttet til Copenhagen FabLab, som har til huse i Valby Kulturhus. FabLab stiller i forvejen en masse maskiner til rådighed og har lange åbningstider. Så at udvide maskinparken og inkludere en ny gruppe af frivillige er en win-win. Tirsdag den 7. maj kl 15. markeredes åbningen af værkstedet i Valby.

Minder på nye medier

Værkstedet betyder, at borgerne selv kan bevare minder fra deres familie eller forening; minder på medier der ellers ville gå til pga. fysisk nedbrydning og teknologisk forældelse. Og ikke mindst viden om indholdet bliver sværere og sværere at fastholde i takt med, at de personer som har kendskab til indholdet dør.

Om Jeppe
Jeppe Christensen, Digitalarkivar ved Københavns Stadsarkiv, har tidligere arbejdet på Rigsarkivet med at digitalisere audiovisuelt arkivmateriale. Hans rolle i værkstedet har været at facilitere frivilliggruppen, skaffe kontakter til fagmiljøet og være bro til den administrative understøttelse i kommunens systemer.

Rigsarkivet

Lukket for kommentarer.