Første frivilligdag i Rigsarkivet

Første frivilligdag i Rigsarkivet

Den 27. oktober blev der for første gang afholdt Frivilligdag på Rigsarkivet. Frivilligdagen var en hyldest til de mange aktive brugere, der dagligt bidrager til at formidle og tilgængeliggøre Rigsarkivets samlinger, enten gennem fotografering af arkivalier, indtastning/korrekturlæsning, eller gennem frivillig vejledning på læsesalene. Brugere fra hele landet De inviterede til Frivilligdagen var aktive brugere på Rigsarkivets afdelinger i hele landet. Der var indsat busser til transport af deltagere fra Aabenraa, Viborg og Odense, og ca. 100 personer deltog. Dagen bød på rundvisning i magasinerne på Slotsholmen, god mad, taler, oplæg og ikke mindst hyggeligt samvær. Kulturminister Mette Bock havde sendt en videohilsen, hvori hun takkede og anerkendte de mange frivillige for deres store indsats for at gøre kulturarven tilgængelig for flere. Professor emeritus fra Statens Institut for Folkesundhed, Knud Juel, redegjorde ud fra et sundhedsfagligt perspektiv for betydningen af digitaliseringen og ikke mindst transskriberingen af dødsattesterne. Det store dødsattestprojekt med digitalisering og transskribering af dødsattester fra Sundhedsstyrelsen er et 100 % brugerdrevet projekt, hvor både affotografering og indtastning udføres af frivillige, der dermed skaber et register over alle danskeres dødsårsager og dødssteder fra anden halvdel af 1800-tallet til 1942.
Rigsarkivet

Lukket for kommentarer.