Fra Rio til Rigsarkivet

Fra Rio til Rigsarkivet

Foto: Felipe Jensen Abud

Mere end 10.000 kilometer fra Rigsarkivet sidder 22-årige Felipe Jensen Abud i Rio De Janeiro. Som navnet antyder, er han brasilianer med danske aner. De sidste fire år har Felipe brugt en stor del af sin fritid på at finde sine danske rødder. Noget, som har været muligt på grund af de mange arkivalier, der er blevet gjort tilgængelig online – blandt andet af Rigsarkivets frivillige.

Af Lars Rønnov Mortensen

Felipes historie med slægtsforskning starter, da han en dag åbner Google og søger på: ‘Danish genealogy’.

”Den første side, der dukkede op, var Sa.dk og derfra var det virkelig nemt at komme i gang med at søge i arkivalierne – ikke mindst grundet de udførlige vejledninger.”

Derfra har slægtsforskningen taget fart og har ført ham flere generationer tilbage. Her har han blandt andet brugt Rigsarkivets database med ansøgninger om erindringsmedaljer til at finde slægtninge, der kæmpede i De Slesvigske Krige.

Drømmen om et bedre liv

Ligesom mange andre danskere i slutningen af 1800-tallet besluttede Felipes tipoldeforældre at forlade fædrelandet Danmark. Et liv væk fra den fattigdom, der plagede både dem og en stor del af den danske befolkning på det tidspunkt. I 1887 stævnede de, ombord på skibet Ohio, ud fra Hamborgs havn, hvor de efter mere end en måneds sejlads ankom i Porto de Santos, Sao Paolo – klar til at starte et nyt liv. Her blev de indlogeret på et immigranthotel, indtil de fandt arbejde på en gård. Immigranthotellet er i dag lavet om til et museum, men findes stadigvæk.

Dette ved Felipe kun, fordi at han har været i stand til at finde informationer på Arkivalieronline:

”Jeg startede med at finde min tipoldefar Niels Jensen i folketællingerne. Derefter fandt jeg dem på ddd.dda.dk og i kirkebøgerne, der gav mig informationer om deres amt, herred og sogn. Herfra kunne jeg finde dødsattester, fæsteprotokoller, skrivelser fra fattigvæsenet, matrikelkort og ikke mindst fortegnelser over udvandrede.”

Jeg sætter mere pris på livet

At Felipes forfædre tog det valg at flytte til Brasilien, har været medvirkende til, at han i dag lever et godt liv, hvor han og hans familie ikke mangler noget. Han har således været i Danmark et par gange og tilmed besøgt det hus, hvor hans familie boede, inden de drog til Brasilien.

Det har ikke kun betydet meget for Felipe, at han har været i stand til at opspore sin slægt, det har det også for resten af hans familie. Hans bedstefar på næsten 90, har aldrig vidst noget om sit egentlige ophav, da hans far døde som 38-årig, hvor han selv var ganske ung. Takket være Felipes slægtsforskning har han været i stand til at finde billeder af Niels Jensen. Billeder, der har fået stor betydning for familien:

”Min bedstefar er meget imponeret over det, som jeg har fundet. Han kan desværre ikke tale i dag, men hans ansigtsudtryk fortæller det hele. Specielt fordi han ligner min tipoldefar Niels Jensen. Mange mennesker i Brasilien har svært ved at finde deres identitet, fordi vores ophav kommer fra så mange forskellige lande. Det var rart at finde ud af, hvordan min familie er endt i Brasilien. De danske arkivalier har gjort, at jeg sætter mere pris på livet, fordi jeg ved, hvad de har gået igennem. Det har nærmest fået en filosofisk betydning for mig. ”

Felipe foran hans forfædres slægtshus i Skuldelev. Foto: Felipe Jensen Abud

Digitaliseringen af arkivalier er helt speciel

Alt dette har kun været muligt grundet det store arbejde, som Rigsarkivet og ikke mindst Rigsarkivets frivillige har gjort og gør for at digitalisere de mange arkivalier, som Rigsarkivet ligger inde med. Noget, Felipe oplever som ret enestående, sammenlignet med andre lande.

”Jeg har også prøvet at kontakte andre lande, hvor jeg har familie, der er kommet hertil Brasilien. Enten så har de ikke svaret eller sagt, at de ikke har ressourcer til at hjælpe mig. Jeg er derfor meget taknemmelig for det store arbejde, som der gøres i Danmark. Det er helt fantastisk, dét Rigsarkivet gør, og jeg håber, at det kommer til at fortsætte, så jeg kan blive ved med at finde nye informationer om min danske familie.”

Felipe fortæller, at den danske tilgængeliggørelsespraksis ligger langt fra, hvordan det endnu foregår i Brasilien, hvor det er nødvendigt at tage til lokalarkiverne, hvis man ønsker at finde information om ens forfædre. Det er således stort set næsten ingen arkivalier tilgængelige online.

At finde sit danske ophav har ikke bare betydet, at Felipe har kunnet kortlægge sit danske familietræ, men har tilmed givet ham lyst til at bo i det land, som hans tipoldeforældre forlod:

”Jeg er i gang med at lære dansk og har danskundervisning hver uge, så især mit mundtlige kan forbedres. Når jeg har mestret det danske sprog, vil jeg gerne flytte til Danmark og læse historie på Københavns Universitet og måske en dag arbejde for Rigsarkivet.” 

Så hvem ved, måske en dag vi får Felipe at se på Rigsarkivet, og han selv kan tage del i digitaliseringen af historien. Den historie som han, vi og mange andre rundt om i verden er en del af.

Rigsarkivet

Lukket for kommentarer.