Frivillighed som fællesskab

Frivillighed som fællesskab

Foto: Rigsarkivet

Under normale omstændigheder høres lyden af snurrende scannere og klikkende kameraer rundt om på Rigsarkivets fotoværksteder, hvor frivillige mødes og scanner de arkivalier, de ønsker online tilgængelige. I skrivende stund ligger fotoværkstederne stille hen pga. COVID-19. Borgerforskning.dk mødte Hans-Henrik Husen, tovholder for én af fotogrupperne på Rigsarkivet i København, over telefonen til en snak om holdsamarbejde, og om det at komme tæt på historien – på godt og ondt.

af Emma-Sophie Lundø

En forårsdag i 2017 mødte Hans-Henrik håbefuldt op på Rigsarkivet, sammen med 10-12 andre nysgerrige. De var kommet for at høre om et nyt projekt, der handlede om, at man som frivillig kunne være med til at affotografere arkivalier til nettet.

Hans-Henrik syntes at det lød spændende at være med til at gøre kulturarven levende for flere, og han blev hurtigt tovholder for én af de nyetablerede fotogrupper, straks betitlet ”torsdagsgruppen”. En gedigen arbejdsindsats, en lille portion held, og en høj arbejdsmoral hos gruppens medlemmer har været medvirkende årsager til, at gruppen på sin nyligt passerede tre års fødselsdag kunne bryste sig af en foreløbig produktion af ikke færre end 1,2 millioner billeder af arkivalier, nu tilgængelige på ArkivalierOnline.

Og motivationen er intakt – trods midlertidig nedlukning pga. COVID-19. Med blot en enkelt udskiftning består torsdagsholdet i dag af de samme to mænd og to kvinder, som var med til at starte gruppen op: ”Vi har et godt hold. Et super hold faktisk. De er alle sammen interesserede. Det er jo det der er det gode ved det. At man har det skægt sammen”.

I torsdagsgruppen har alle deres rolle

På torsdagsholdet var det den personlige interesse for historie, der vakte medlemmernes interesse for projektet. Men det er fællesskabet, der holder dem sammen. Hvad der måske startede som tidsfordriv er blevet til noget gruppens medlemmer hygger sig med, ”og tilmed en nyttig og givtig beskæftigelse vi har glæde af at mødes om én gang om ugen”.  

Alle har deres rolle i gruppen: Én bestiller arkivalier, én scanner, én redigerer billeder osv. Men den daglige ping pong på holdet er vigtig – både på og uden for Rigsarkivet: ”Hele holdet går godt i spænd sammen. Sjov og ballade, det hele behøver ikke være så alvorligt”.  Hvis der er problemer, arbejder gruppen sammen om at løse dem. Én gang i kvartalet inviterer de hinanden ud på en øl eller på noget at spise. Det bidrager til det gode samarbejde og moralen på holdet.

Nysgerrigheden driver

Torsdagsgruppen har en stor del af æren for, at en betragtelig del af dødsattesterne i Rigsarkivets samlinger er blevet digitaliseret og kan benyttes via ArkivalierOnline. Arbejdet med dødsattesterne har budt på lidt af hvert for Hans-Henriks gruppe: ”Når man tager sig tiden til at gå de mange dødsattester igennem, så finder man typisk også de skæve historier – man ser pludselig historierne komme til live og ikke bare papiret som det er trykt på”.

Hans-Henrik fortæller, at det har været særligt bemærkelsesværdigt, når epidemier såsom den spanske syge og koleraen gør sig fysisk mærkbar ved, at der pludselig er større mængder dødsattester fra en enkelt periode. ”Så bliver man interesseret i det og så går man hjem og læser om, hvad pokker det egentlig var der skete. Så får man et historisk indblik og så snakker vi sammen om det”.

Hans-Henrik fremhæver det særligt tragiske når man går igennem de ufatteligt mange døde børn og selvmord. Der er ofte detaljerede historier bag, der giver en forståelse for samtiden. Omvendt giver det også anledning til snak, når man falder over kendte danskere. Blandt disse nævner Hans-Henrik at de har fundet Johan Ludvig Heiberg og C.W. Eckersberg. Dét at kunne snakke om de forskellige – til tider barske – emner i arkivalierne, styrker fællesskabet i gruppen.

Kommende projekter

Indtil videre har torsdagsgruppen fotograferet og scannet over 800 kasser med arkivalier, hvilket svarer til over 1 million billeder. Gruppen er næsten færdige med deres portion dødsattester og nye projekter venter, så snart fotoværkstedet åbner igen efter nedlukningen. Holdet har i fællesskabet defineret det næste projekt: De vil scanne og fotografere familieretlige sager fra Københavns Overpræsidium samt tingbøger startende med Helsingør. Alt i alt 1.577 arkivæsker fra overpræsidiet og tonsvis af tingbøger. Der er så mange papirarkivalier, der venter på at komme på nettet. Så nu må de godt snart åbne igen, fotoværkstederne, slutter Hans-Henrik samtalen.

Hans-Henrik Husen og resten af torsdagsgruppen mødes under normale omstændigheder én gang om ugen på Rigsarkivet i København, hvor de arbejder sammen om at tilgængeliggøre Danmarks arkivalske kulturarv.

Et godt råd til nye fra Hans-Henrik er, at man er seriøs og har en interesse for ”det gamle”. Man skal desuden være forberedt på at sætte tid af til det frivillige arbejde, og ville indgå i et fællesskab. Rigsarkivet har fotoværksteder i København, Odense, Viborg og Aabenraa.

Kontakt Rigsarkivet på crowd@sa.dk hvis du kunne tænke dig at blive frivilligfotograf på Rigsarkivet.

Rigsarkivet

Lukket for kommentarer.