Gæsteindlæg: Är det värt insatsen att finnas på Flickr Commons?”

Gæsteindlæg: Är det värt insatsen att finnas på Flickr Commons?”

Västra Götaland, Lysekil, Lysekil, Bohuslän, Övrigt-Sällskapsliv

Lars Lundqvist, verksamhetsutvecklare, nya medier och webb, Riksantikvarieämbetet.

Anna Boman, bildarkivarie och ansvarig för Riksantikvarieämbetets Flickr Commons-kanal. Riksantikvarieämbetet.

Idag är det ingen som tycker det är konstigt att kulturarvsinstitutioner finns på sociala medier och glatt delar bilder på olika plattformar. Att använda plattformar som Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Wikimedia Commons etc är helt normalt och är mer en hygienfaktor än något apart och konstigt.

Men för 10 år sedan var det den egna hemsidan med tillhörande söktjänster som gällde. Att dela på andra sajter var inte ens en fråga. Istället fanns förväntningar på att användarna skulle lära sig var de skulle hitta respektive institutions bilder. Att låta användare bidra med metadata, kommunicera kring dem och vidareutnyttja bilderna fritt, fanns inte riktigt på agendan.

Så varför valde vi på Riksantikvarieämbetet att lägga resurser på att lägga ut bilder på Flickr Commons?

Det var precis den frågan som Organisationen Danske Museer (ODM) ville diskutera på konferensen ”Share it – Tematimer”, som genomfördes på Statens Museum for Kunst i oktober år 2009. Skälet till frågan var att vi på Riksantikvarieämbetet sedan den 17 mars samma år tillgängliggjort fotografier på Flickr Commons, en del av den globala bildsajten Flickr. (Här en länk till min presentation: https://www.slideshare.net/surikat/share-it-tematimer-smk-oct-1-2009)

Frågan var (och är) så klart fullt berättigad att ställa. Varför lägga bilderna på någon annans sajt när man nu lagt en massa pengar på sök- och visningstjänster på sin egen hemsida? ”Användarna kan ju lika gärna hitta och titta på bilderna här på vår fina webb!”

Men innan vi svarar på den frågan kan något sägas om Flickr Commons, och framförallt vad som lockade oss på RAÄ att använda oss av just Flickr för att dela bilder.

Bildtjänsten Flickr Commons startade redan 2008 som en del av Flickr. Flickr Commons var avsedd för museer, arkiv och bibliotek från olika delar av världen, som ville dela med sig av och kommunicera kring upphovsrättsfria bilder ur sina samlingar. Initiativtagare var Library of Congress som följdes av Powerhouse Museum, Brooklyn Museum, Smithsonian Institution med flera. Deras erfarenheter var genomgående goda och närvaron på Flickr Commons skapade värden som inte kunde uppnås genom att ha sina bilder enbart på sin egen hemsida. Man fick många fler visningar, ökad användning och mer förbättrad metadata än vad man lyckats med på sina egna sajter.

Att några av världens ledande kulturarvsinstitutioner valt att använda sajten och det med framgång, var i sig inspirerande och lockade till att pröva på! Vad kunde gå fel?

Flickr – som är den delen som är öppen för alla – hade redan då funktioner som möjliggjorde att bilder kunde georefereras, kommenteras och taggas. Bilderna kunde därför få förbättrade och rättade beskrivningar. Användarna kunde även samla bilder i egna gallerier, dela och diskutera bilder i olika grupper de skapat, med mera.

I allt väsentligt fanns således de funktioner som förknippas med sociala medier och stöd för crowdsourcing där användare kunde bidra med att förbättra metadata och rätta fel. Inget av detta fanns i RAÄ:s egna system och det fanns inte heller någon särskild vilja att öppna upp för ”det digitala civilsamhället” och låta människor mer direkt kunna bidra till att utveckla informationen.

En annan faktor som vi räknade med var den insats som är förknippad med att bygga upp en entusiastisk bas av användare som kan bidra till att utveckla en samling. Där kunde vi genom Flickr – som då räknade 10-tals miljoner personer över hela världen – få tillgång till en ”användar- och kompetensbas” som vi aldrig skulle lyckats med att locka till institutionens egen hemsida. Detta rimmade väl med att vi då arbetade utifrån strategin ”att finnas där användarna är”, istället för att lägga resurser på egna plattformar.

Ytterligare en faktor var att deltagandet i Flickr Commons-samarbetet kostade väldigt litet pengar. Under den period som vi byggde upp Flickr Commons-medverkan fanns inga medel för att utveckla egna plattformar. Så här i efterhand kan man säga att i vissa lägen kan det vara en fördel att inte ha tillgång till allt för mycket utvecklingsmedel…

Alltså – genom deltagande i Flickr Commons kunde vi nå många miljoner människor över hela världen som nu kunde hitta, använda och bidra till att utveckla RAÄ:s bildsamling. Och allt detta till en mycket låg kostnad.

En något oväntad effekt av samarbetet med Flickr Commons var att RAÄ fick statusen som framåtsyftande och modern myndighet. Bakgrunden var att öppna data och användningen av sociala medier inte uppfattades som något som myndigheter skulle ägna sig åt.

Vid lanseringen år 2009 lade vi upp ett hundratal bilder tagna av läkaren Carl Curman, noga utvalda utifrån de erfarenheter som tidigare Flickr Commons-institutioner gjort. Under de nu gångna 10 åren har bildsamlingen vuxit till runt 1 800 bilder, som speglar Riksantikvarieämbetets äldre bildsamlingar. Bilderna – i svartvitt och i färg – spänner från 1860-tal till 1960-tal. Vi visar också annat bildmaterial, som vykort och äldre teckningar och akvareller ur vårt arkiv.

Dessa bilder har idag (april 2019) visats över 19 800 000 gånger för användare över hela världen. De har kommenterats, favoritmärkts, delats, laddats ner och använts på olika sätt.

Ungefär 12% av bilderna har fått avsevärt bättre metadata genom engagerade och kunniga användare. Några goda exempel finns i presentationen från konferensen 2009: https://www.slideshare.net/surikat/share-it-tematimer-smk-oct-1-2009

Sedan dess har ytterligare värdefulla bidrag kommit från ”crowden”. Några exempel:

Bilder från Spanien har kommit till stor nytta vid restaurering av äldre områden i Granada:   https://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/4874843685/in/album-72157615103573638/

Gator och byggnader har identifierats, som här på en bild från Kalundborg i Danmark: https://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/7005344985/in/photolist-bF3e16-duQKzA

Flygplanet som fick en komplett biografi: https://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/6925253605/

Bilder har fått en mer exakt datering genom att bilmärken har identifierats: 

https://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/9502650798/in/album-72157635057048476/  https://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/33474002021/in/photolist-gbxRUT-SZZ1zT                              

Varje bild vi visar på Flickr Commons har också en länk till bilden i Riksantikvarieämbetets bilddatabas Kulturmiljöbild, vilket har gjort det möjligt för fler användare att hitta bilder där.

Sedan 2009 har vi någorlunda regelbundet laddat upp nya bilder varje vecka, och allt som visas på Flickr Commons är fritt för vem som helst att ladda ner och använda.

Kolla in alla bilderna här: https://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/

Rigsarkivet

Lukket for kommentarer.