Syddanske pensionister gav danskerne adgang til krigere fra 1864

Syddanske pensionister gav danskerne adgang til krigere fra 1864

For noget tid siden blev sidste punktum sat i projektet med at indtaste og korrekturlæse næsten 100.000 ansøgninger om modtagelse af en erindringsmedalje fra de slesvigske krige. Derfor er alle ansøgningerne nu langt nemmere at gå til – også for alle dem, der ikke kan læse den gotiske håndskrift som man bruge i Danmark indtil 1875. Men hvem var det, der kastede sig over opgaven med at taste?

Det er især de ældre årgange, folk i alderen 60 -79, der har været ved tasterne. Ca. 77% ligger i denne aldersgruppe. Der især kvinder, som har arbejdet med indtastningerne. Måske lidt overraskende, at spindesiden udgør 53%, når man tager det militærhistoriske emne i betragtning. Til gengæld kan det næppe undre, at det navnlig er borgere fra det syddanske område, der dominerer med hele 42%.
Uddanelsesmæssigt er det navnlig borgere med mellemlange, videregående uddannelser, der går til tasterne. 38% falder i denne kategori – ’mellemlang videregående uddannelse’ er fx sygeplejerske, socialrådgiver eller folkeskolelærer.

Hvorfor taster man – og hvorfor bliver man ved? Det er ikke nødvendigvis ønsket om at finde personligt relevant information, der holder deltagere til ilden. Langt fra alle, men dog 39%, havde haft personligt udbytte i form af fund relateret til familie eller som blot var gode historier. Den altoverskyggende grund til at være med i projektet var ønsket om at ’gøre kulturarven lettere at bruge’, hvilket 76% angav. Deltagerne blev bedt om at markere op til tre grunde, og de næstfølgende handler om det personlige udbytte. Man fandt det ’sjovt og udfordrende’ at taste og at man ’lærte noget om historie’. Det var i øvrigt kun få, der tastede hver dag. Den største del, 67% , var til tasterne ’flere gange om måneden’.

Det er dog værd at bemærke, at en meget stor del af deltagerne ikke længere er en del af arbejdsmarkedet, fordi de er pensionister. Hele 72% beskriver sig som ’pensionist’ og hhv. 6,1% og 1,8% er hhv. efterlønsmodtagere eller ’ude af erhverv’. Sammenligner man med Danmarks Statistiks præsentation ’Kultur til alle’ fra marts 2019, er der kun ca. 68% af borgere uden beskæftigelse, som deltager i kulturaktiviteter, hvor de ’er publikum’ eller skal besøge en institution; fx biograf, museum o.lign. ( https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kultur-og-kirke/kulturvaner )

Datagrundlaget fra Rigsarkivets Erindringsmedaljeprojekt omfatter kun 115 personer, så man bør være varsom med at konkludere for meget. Men kan det være sådan, at der i crowd- og communitysourcede projekter er en betydelig overvægt af borgere, der er uden for arbejdsmarkedet? Det kan give god mening, da arbejdet ofte er tidskrævende, og kan være præget af hobbies, der netop fremmes af, at borgeren ikke længere er erhvervsaktiv, og derfor har tid til rådighed. Men det er samtidig en kulturel aktivitet, der ikke omfattes af de eksisterende kulturstatistikker, der i reglen tager udgangspunkt i ’borgeren som publikum’. Antallet af deltagende, kulturaktive borgere kan være lille, men derfor kunne det alligevel være interessant at vide mere om dem, fx i de jævnlige kulturvanestatistikker. Ikke mindst fordi deres samfundsbidrag er så stort.

Rigsarkivet

2 kommentarer

Lene F. Majlandt Udgivet i3:16 pm - 2. maj 2019

Undertegnede er uden for arbejdsmarkedet netop som pensionist. Er slægtsforsker, frivillig brugerhjælper samt frivillig fotograf og indtaster på rigsarkivet.

    Rigsarkivet Udgivet i1:19 pm - 8. maj 2019

    Dejligt, at du har lyst at være med!

Lukket for kommentarer.

Lukket for kommentarer.